Aceeaşi sau aceiaşi? Care este varianta corectă?

Aceeaşi sau aceiaşi? Care este varianta corectă?

Aceeaşi sau aceiaşi? Aceasta este întreabarea pe care și-a pun mulți dintre cei care nu stăpânesc bine gramatica și lexicul limbii române. Ambele forme sunt corecte? Când folosim aceeași? 

Aceeaşi și aceiaşi sunt corecte, dar se folosesc pentru genuri diferite

Pronumele demonstrativ creează frecvent probleme, mai ales la exprimarea în scris, greşelile fiind puse pe seama pronunţiei extrem de asemănătoare. Atât „aceeaşi” cât și „aceiaşi” sunt forme corecte, dar fiecare se foloseşte pentru un anumit gen şi număr. Acest lucru a fost lămurit de profesorul de limba română Bogdan Cristea.

„Cei mai mulţi au problemă la cum se scrie corect pronumele demonstrativ, ‘aceeaşi’ sau ‘aceiaşi’. Ambele forme, care derivă din pronumele demonstrativ „acelaşi”, sunt corecte, cu menţiunea că fiecare se foloseşte pentru un anumit gen şi număr. Dacă pornim chiar la definiţia din dicţionar pentru ‘aceeaşi’ edem că este forma singulară la feminin, în cazurile nominativ-acuzativ. ‘Aceiași’ pe de altă parte este forma de plural, genul masculin, în cazul nominativ-acuzativ”, explică profesorul Cristea potrivit adevarul.ro.

„Acelaşi” este forma de singular, masculin, a pronumelui demonstrativ. La genul feminin, pentru acelaşi număr, se foloseşte forma „aceeaşi”. La plural masculin întâlnim forma aceiaşi, în timp ce pentru plural feminin se uilizează forma „aceleaşi”.

Profesorul Cristea mai spune: „Confuzia şi în cele din urmă eroarea apare şi la vorbitori experimentaţi întrucât pronunţia celor două forme derivate din pronumele demonstrativ este aproximativ aceeaşi. Un mic exerciţiu mintal de identificare a genului substantivului la care face referire forma folosită ar ajuta la identificarea formei corecte, care se impune în contextul respectiv”.

De ce apare confuzia între cele două forme?

Conform lingviștilor, confuzia dintre cele două forme apare din două motive: pe de o parte, din cauza pronunţiei aproape asemănătoare şi, pe de altă parte, din pricina unei reguli de scriere potrivit căreia la început de silabă, după o vocală, se foloseşte „ie”. Rigoarea de scriere ţine cont şi de etimologia, respectiv de pronunţarea literară a cuvântului, astfel încât, în unele situaţii se foloseşte direct „e”.

Exemple cu aceeași și aceiași:

„Aceeași”, feminin – „aceeași femeie”, „aceeași zi”, „aceeași carte”, etc. „Aceiași”, masculin – aceiași câini”, „aceiași băieți”, „aceiași oameni”, etc. „Aceleași”, feminin – „aceleași pixuri”, „aceleași maimuțe”, etc; “Același”, masculin – „același bărbat”, „același caiet”, etc.

Pentru a scrie corect, este important să avem în vedere atât genul cât și numărul substantivului cu care se folosește pronumele demonstrativ. Reține că “aceeași” este pentru genul feminin și “aceiași” pentru genul masculin.

Diferența dintre “Aceeași” și “Aceiași”

  • “Aceeași” e folosită pentru genul feminin.
  • “Aceiași” e folosit pentru genul masculin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *